Usługi

Przygotowanie obiektów do odbioru

Zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane inwestor, w stosunku do którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, jest obowiązany zawiadomić o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania właściwą terenowo jednostkę Państwowej Straży Pożarnej.

Na życzenie klienta, firma Partner s.c. dokona wcześniejszych oględzin obiektu, sprawdzi lub pomoże przygotować wymaganą przez Państwową Straż Pożarną dokumentację, oraz kompleksowo wyposaży obiekt w niezbędny wymagany przepisami sprzęt gaśniczy, oznakowanie znakami ewakuacji i znakami ochrony przeciwpożarowej, przeprowadzi np. badania instalacji hydrantowych.

Partner s.c. - usługi przeciwpożarowe, sprzęt gaśniczy w Łodzi i okolicach
partner-lodz.pl - sprzęt gaśniczy, ppoż, gaśnice, hydranty, usługi przeciwpożarowe, nadzór, instrukcje, przepisy ppoz, Łódź
Strony internetowe