Usługi

Analiza stanu bezpieczeństwa pożarowego

Jeżeli chcecie Państwo dowiedzieć się jaki jest stan bezpieczeństwa pożarowego zarządzanego przez Was obiektu lub spodziewacie się kontroli z tego zakresu, możecie zamówić w naszej firmie kompleksową ocenę stanu bezpieczeństwa i zgodności obiektu z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi. Taka ocena nie wiąże się z żadnymi konsekwencjami prawnymi, pozwoli natomiast uniknąć kłopotów lub uchronić przed nakładaną przez kontrolujący organ grzywną.

Partner s.c. - usługi przeciwpożarowe, sprzęt gaśniczy w Łodzi i okolicach
partner-lodz.pl - sprzęt gaśniczy, ppoż, gaśnice, hydranty, usługi przeciwpożarowe, nadzór, instrukcje, przepisy ppoz, Łódź
Strony internetowe