Usługi

Oznakowanie ewakuacyjne i ppoż.

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami przeciwpożarowymi właściciel lub administrator każdego obiektu zobowiązany jest do zapewnienia przebywającym w nim ludziom bezpieczeństwa i możliwości ewakuacji. Zapewnienie możliwości ewakuacji polega na właściwym, zgodnym z przepisami wytyczeniu oraz odpowiednim oznakowaniu ewakuacyjnym ciągów komunikacji pieszej tak, aby w sytuacji zagrożenia ruch ludzi przebiegał sprawnie i bez zakłóceń. Należy pamiętać, że oznakowanie ewakuacyjne musi posiadać odpowiednie certyfikaty zgodności i być wykonane wg obowiązujących Polskich Norm.

Znaki ewakuacyjne odgrywają olbrzymią rolę biernego zabezpieczenia przeciwpożarowego. Dokładne oznaczenie dróg ewakuacji w znaki, znacznie pomagają w znalezieniu właściwego kierunku ewakuacji w ciemności.

Ważnym elementem bezpieczeństwa pożarowego w budynkach są nie tylko sprawne urządzenia przeciwpożarowe, ale także właściwe ich oznakowanie. Jednostki sprzętu ratowniczego ppoż. np. gaśnice, hydranty itd. muszą być oznakowane w sposób widoczny, tak aby były łatwo zauważalne przez ludzi odpowiedzialnych za akcję ratowniczą, lub obsługującą sprzęt. Gdy w zagrożonym budynku panuje ciemność, fotoluminescencyjne (świecące w ciemności) oznakowania sprzętu pomagają zlokalizować gdzie on się znajduje.

Partner s.c. - usługi przeciwpożarowe, sprzęt gaśniczy w Łodzi i okolicach
partner-lodz.pl - sprzęt gaśniczy, ppoż, gaśnice, hydranty, usługi przeciwpożarowe, nadzór, instrukcje, przepisy ppoz, Łódź
Strony internetowe