Usługi

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

Obowiązujące w Polsce przepisy zobowiązują właścicieli lub administratorów obiektów użyteczności publicznej, do określenia sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia. Zasady te określa się w Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, w której oprócz określenia zasad postępowania pracowników w przypadku zagrożenia, uwzględnia szczegółowo charakterystykę danego obiektu, jego przeznaczenie, stopień bezpieczeństwa przebywających w nim ludzi, podstawowe zasady prewencji przeciwpożarowej, itp.

Zgodnie z § 6. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 Nr 109 poz. 719) - właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego.

Na życzenie klienta przeprowadzimy także szkolenie pracowników, przekazując najistotniejsze aspekty przeciwpożarowe zawarte w przedmiotowej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla danego obiektu. Szkolenie takie, potwierdzone odpowiednim dokumentem, pozwoli uznać Instrukcję za wdrożoną.

Należy dodatkowo pamiętać, że Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego powinna być zatwierdzona przez osobę prowadzącą nadzór w obiekcie i znajdować się w miejscach dostępnych dla ekip ratowniczych. Firma Partner s.c. opracowuje instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla każdego rodzaju obiektu.

Proponujemy także inne opracowania z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

  • opiniowanie i pomoc w uzgodnieniach dokumentacji projektowej, technicznej i budowlanej w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
  • opracowanie analiz zagrożenia pożarowego obiektów
    - z uwzględnieniem ewakuacji,
  • opracowywanie planów i warunków ewakuacji.
  • inne opracowania z zakresu ochrony przeciwpożarowej
    - na życzenie klienta.
Partner s.c. - usługi przeciwpożarowe, sprzęt gaśniczy w Łodzi i okolicach
partner-lodz.pl - sprzęt gaśniczy, ppoż, gaśnice, hydranty, usługi przeciwpożarowe, nadzór, instrukcje, przepisy ppoz, Łódź
Strony internetowe