Usługi

Impregnowanie

Obowiązujące w Polsce przeciwpożarowe przepisy wymagają, aby elementy wystroju dróg ewakuacyjnych i niektórych pomieszczeń wykonane były z materiałów trudno zapalnych lub niepalnych. Niektóre z nich (np. wyodrębnione gatunki wykładzin dywanowych, chodników, tkanin zasłonowych i obiciowych) posiadają takie cechy nadane przez producenta. Podstawą uznania tych elementów za trudnopalne lub niepalne jest odpowiedni certyfikat wystawiony przez upoważnioną jednostkę badawczą. Jeżeli zastosowane w Państwa firmie materiały wykorzystane do wystroju wnętrza takiego certyfikatu nie posiadają, w większości przypadków można je uodpornić pożarowo poprzez nasycenie odpowiednim preparatem ogniochronnym. Jednak czynność ta musi być wykonana zgodnie z zasadami opracowanymi przez producenta impregnatu oraz potwierdzona właściwym dokumentem.

Impregnacji przeciwogniowej można, a czasami wręcz trzeba poddawać elementy konstrukcji lub wystroju wykonane z drewna (surowego lub pokrywanego uprzednio innymi powłokami - w tym przypadku odpowiednimi farbami i lakierami ognioochronnymi). Podobnie jest z elementami konstrukcyjnymi wykonanymi ze stali. Wbrew powszechnym opiniom, stal posiada bardzo niską odporność na działanie wysokiej temperatury. Istnieją jednak metody, aby wszystkie, nawet niczym nieosłonięte elementy stalowe uodpornić na działanie płomieni. Firma Partner s.c. wykonuje usługi w zakresie impregnacji powierzchniowej:

Firma Partner s.c. wykonuje usługi w zakresie impregnacji powierzchniowej:

  • tkanin
  • wykładzin podłogowych
  • drewna dekoracyjnego
  • drewna konstrukcyjnego
  • drewna narażonego na warunki atmosferyczne
  • konstrukcji stalowych i żelbetowych

Impregnowanie przeciwogniowe tkanin i wykładzin, drewna oraz trwałych elementów budynku wykonujemy tylko preparatami, które posiadają wymagane przepisami dopuszczenia ITB, PZH oraz aktualne certyfikaty.

Partner s.c. - usługi przeciwpożarowe, sprzęt gaśniczy w Łodzi i okolicach
partner-lodz.pl - sprzęt gaśniczy, ppoż, gaśnice, hydranty, usługi przeciwpożarowe, nadzór, instrukcje, przepisy ppoz, Łódź
Strony internetowe