Usługi

Próby na maksymalne ciśnienie robocze
oraz naprawy węży hydrantowych.

Istotnym warunkiem przy prawidłowym użytkowaniu hydrantów wewnętrznych jest sprawny wąż pożarniczy będący na wyposażeniu każdego hydrantu. W celu sprawdzenia jego sprawności należy raz na 5 lat poddać go próbie na maksymalne ciśnienie robocze wg Polskiej Normy dotyczącej konserwacji hydrantów wewnętrznych. Brak dokumentu stwierdzającego terminowe przeprowadzenie próby stanowi podstawę do nałożenia grzywny przez kontrolującego obiekt, a w przypadku pożaru może znacznie skomplikować uzyskanie odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej.

próby ciśnienia roboczego hydrantów i węży hydrantowych

Wymagania te określają następujące przepisy:

  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010 Nr 109. Poz. 719),
  • PN-EN 671-1 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym
  • PN-EN 671-2 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym
  • PN-EN 671-3 Stałe urządzenia gaśnicze. Hydranty wewnętrzne. Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym

Po wykonaniu próby ciśnieniowej węża wystawiamy odpowiedni protokół z badania.

Partner s.c. - usługi przeciwpożarowe, sprzęt gaśniczy w Łodzi i okolicach
partner-lodz.pl - sprzęt gaśniczy, ppoż, gaśnice, hydranty, usługi przeciwpożarowe, nadzór, instrukcje, przepisy ppoz, Łódź
Strony internetowe