Sprzęt

Autonomiczna optyczna czujka dymu lub wybranych gazów (tlenek węgla, propan-butan, metan)

Maksymalna powierzchnia chroniona przez pojedynczą czujkę wynosi ok. 50 m kwadratowych - w zależności od rodzaju czujki i jej zastosowania. Może pracować samodzielnie, a także w sieci kilku czujek połączonych ze sobą.

Przeznaczenie:
do niedużych obiektów, mieszkań i domów.

Partner s.c. - usługi przeciwpożarowe, sprzęt gaśniczy w Łodzi i okolicach
partner-lodz.pl - sprzęt gaśniczy, ppoż, gaśnice, hydranty, usługi przeciwpożarowe, nadzór, instrukcje, przepisy ppoz, Łódź
Strony internetowe