Sprzęt

Gaśnice

W naszej ofercie sprzedaży znajdują się różne typy gaśnic, o różnej wielkości i ilości środka gaśniczego, a także specjalnego przeznaczenia.

oznaczenie pożaru klasy A
oznaczenie pożaru klasy B
oznaczenie pożaru klasy C
oznaczenie pożaru klasy D

gaśnice proszkowe
Gaśnice proszkowe: Zastosowany w gaśnicach proszek gaśniczy BC lub ABC oraz różne wersje pojemności zbiorników pozwalają nasz szeroki zakres ich ich zastosowania. Są szczególnie zalecane do zabezpieczenia przeciwpożarowego różnych typów samochodów, wagonów kolejowych, garaży, biur, mieszkań, warsztatów, magazynów, hal przemysłowych, statków, podziemnych wyrobów górniczych, zakładów energetycznych i chemicznych, budynków administracji państwowej, służby zdrowia, oświaty, nauki, kultury itp.
gaśnice śniegowe
Gaśnice śniegowe: Wykonane na bazie butli wysokociśnieniowych, przeznaczone do gaszenia pożarów grupy BC. Zalecane do stosowania w energetyce, lakierniach, magazynach, stacjach benzynowych, halach przemysłowych.
gaśnice wodne i pianowe
Gaśnice wodne i pianowe: Zastosowanie w przemyśle drzewnym, papierniczym, włókienniczym itp. ze względu na dobrą zwilżalność materiałów hydrofobowych oraz w przemyśle chemicznym, rafineryjnym itp. z uwagi
na tworzenie filmu wodnego na powierzchni cieczy palnej.
samoczynne urządzenia gaśnicze Samoczynne urządzenia gaśnicze: przeznaczone do gaszenia pożarów klasy ABC w pomieszczeniach zamkniętych, takich jak: magazyny farb, olejów, materiałów łatwopalnych, rozdzielniach elektrycznych itp., w których nie przewiduje się stałej obsługi.
Samoczynne urządzenia gaśnicze wyposażone są w samoczynny zawór ampułkowy, który może być uruchamiany impulsem elektrycznym przesyłanym z automatycznej centrali alarmowej lub w wyniku przekroczenia określonej temperatury w pomieszczeniach.
Urządzenie gaśnicze sprzętu elektronicznego
Urządzenie gaśnicze sprzętu elektronicznego: przeznaczone jest do gaszenia np. monitorów, komputerów, sprzętu rtv, rozdzielni i szaf sterowniczych będących pod napięciem elektrycznym. Używając gse-2x w pomieszczeniach zamkniętych można ugasić źródło ognia nie narażając na zapylenie innych urządzeń. Konstrukcja układu wylotowego z dyszą pozwala na precyzyjne podanie środka gaśniczego na źródło ognia, nie powodując zniszczeń w najbliższym otoczeniu.
Gaśnica proszkowa ABC/E do gaszenia urządzeń elektroenergetycznych o napięciu pracy do 123 kV.
Agregaty gaśnicze śniegowe, pianowe i proszkowe
Agregaty gaśnicze śniegowe, pianowe i proszkowe: sprzet gaśniczy mający zapas śroków w ilości większej niż 20 kg (od 25 kg do 750 kg).
Są wyposażone w kółka. Dzielimy na agregaty: pianowe, halonowe, proszkowe i śniegowe.
Gaśnica z sygnalizatorem użycia

Gaśnica z sygnalizatorem użycia: Układ gaśniczy z sygnalizatorem służy do zasygnalizowania faktu użycia gaśnicy do celów gaśniczych lub ochrony przed ewentualną kradzieżą. Elektroniczny układ sygnalizacyjny jest zasilany baterią 12 V i uruchamiany mikrowyłącznikiem kontrolującym położenie gaśnicy. Zestaw ten znajduje szczególne zastosowanie w obiektach użyteczności publicznej np. szkołach, urzędach, hotelach, zakładach pracy, dworcach i wszelkich środkach komunikacji.

Sygnalizator może być stosowany do gaśnic, które montowane są na wieszakach talerzowych.

gaśnica kuchenna

Gaśnica pianowa
GWG-2x AF do 1000V:
Specjalna gaśnica do zwalczania pożarów łatwopalnych środków gotujących (oleje roślinne, tłuszcze zwierzęce - grupa F). GWG-2x AF ze środkiem gaśniczym FETTEX jest jedyną w Polsce gaśnicą specjalnie przeznaczoną do zwalczania pożarów w gastronomii i kuchniach domowych.

Gaśnicą GWG-2x AF można również gasić pożary ciał stałych (grupa A), tj. wyposażenie mieszkań, hoteli itp.

Wyjątkowość tej gaśnicy polega nie tylko na możliwości gaszenia olejów jadalnych i ciał stałych, ale także urządzeń elektrycznych pod napięciem do 1000V w zakresie temperatur stosowania od -20 do +60 stopni Celsjusza.

Partner s.c. - usługi przeciwpożarowe, sprzęt gaśniczy w Łodzi i okolicach
partner-lodz.pl - sprzęt gaśniczy, ppoż, gaśnice, hydranty, usługi przeciwpożarowe, nadzór, instrukcje, przepisy ppoz, Łódź
Strony internetowe