Sprzęt

Armatura wodna

Prądownice wodne zamykane:
służą do wytwarzania strumienia wodnego zwartego lub rozproszonego, prądownice te stanowią zakończenie linii wodnej węży w szafkach hydrantowych, zastosowane w nich zawory kulowe umożliwiają szybkie podanie lub odcięcie wody.

prądownice wodne zamykane

końcówki węży gaśniczych
prądownice gaśnicze

węże pożarnicze, hydrantowe i do pomp

Pożarnicze węże tłoczne do motopomp i autopomp oraz węże hydrantowe: służą m.in. jako wyposażenie hydrantów wewnętrznych.

łączniki węży tłocznych, hydrantowych Łączniki: służą do połączeń szybkozłącznych odcinków węzy tłocznych (ssawnych) z nasadami tłocznymi (ssawnymi) pomp, hydrantów, rozdzielaczy, zasysaczy.
nasady do węży tłocznych, hydrantowych

Nasady: służą do połączeń węży tłocznych lub ssawnych ze sprzętem pożarniczym zakończonym gwintem zewnętrznym, wewnętrznym.

zawory hydrantowe

Zawory hydrantowe: służą do odcinania wody z instalacji zasilającej w szafkach hydrantowych.

Partner s.c. - usługi przeciwpożarowe, sprzęt gaśniczy w Łodzi i okolicach
partner-lodz.pl - sprzęt gaśniczy, ppoż, gaśnice, hydranty, usługi przeciwpożarowe, nadzór, instrukcje, przepisy ppoz, Łódź
Strony internetowe